BC
April 18, 2024
Læsetid 5-10 min.

Days of Knowledge 24

Face of Per Damngaard
Linkedin Icon
Per D. Nielsen

Days of Knowledge (DOK) 2024 blev i år afviklet den 12. - 13. april i Odense. Konferencen er beregnet til at give Microsoft partnere den seneste information om Microsofts strategier og konkrete tekniske nyheder for produktet. Microsoft er således ligeledes tilstede og det giver os mulighed for at stille spørgsmål, som ikke er direkte tilgængelige på nettet. Her kan du læse vore vigtigste take-away's i overskriftsform.

Vores gennemgang fokuserer på software as a service, altså Business Central Online. OnPrem nyheder er således ikke en del af denne artikel.

DOK ligger altid lige før "Business Central Wave 1" udgivelsen så denne gang er det "Business Central 2024 Wave 1" emnerne kredsede omkring. Men i stigende omfang er integrationen mellem power platformen og Business Central en del af opdateringerne. Denne artikkel fokuserer imidlertid på Business Central.

Ny bogføringslov: Business Central tilføres løbende ny funktionalitet så den løfter den nye bogføringslov. Business Central er nu på positivlisten over af staten godkendte systemer. Enkelte nye elementer kan være hæmmende for vore arbejdsprocesser som konsulenter,  eksempelvis at vi ikke kan slette et engang aktiveret regnskab.  Det er jo heller ikke noget vi udfører hver dag! Microsoft er opmærksomme på forholdet. Det er moa. til at leve med. Det var  et af de krav, der er nødvendig for at få Business Central optaget som et godkendt system. Det ville være fint hvis, det på et tidspunkt blev muligt at deaktivere regnskaber og dermed skjule dem i regnskabslisten. Det ville betyde, at når brugeren skal gå ind i et nyt regnskab præsenteres man ikke for deaktiverede regnskaber. Data kan jo blot forblive hvor de er. Specielt inden for ejendomsbranchen, hvor vi arbejder med mange juridiske enheder og ejendomme/selskaber er en "handelsvare" ville det give mening.

På dagene var der også en gennemgang af de ændrede lovkrav. I Dynamics Property's forretningsstyring benyttes et styringsregnskab i kombination med klientregnskaber. I klientregnskaberne lagres på transaktionen arkiverede bogføringsdokumenter. Der eksisterer endvidere et transaktionsspor indtil posten i styringsregnskabet. Essensen i den nye bogføringslov er ikke specifikke nye anvisninger i den retning overhovedet, men der overlades en del til dialogen mellem revisor og virksomhed omkring bogføringen.

Page-Scripting: I den kommende version af Business Central Version 2024 Wave 1 - kommer der pagescripting. Det bliver muligt at optage en arbejdssekvens og reproducere den. Arbejdssekvensen kan deles. Naturligvis funktionaliteten bruges til tests, men nye versioner kan amputere denne anvendelse. Men det bliver et vigtigt værktøj til at dokumentere fejl. Kunder vil evt. kunne optage en sekvens af deres handlinger, eksportere filen, sende filen til konsulenten, der således får et detaljeret forståelse for arbejdsgangen, der førte til fejlen. Det giver moa. potentiale for effektiv support.

Projekt modulet : Først og fremmest omdøbes "Sag" til "Projekt". (det er kun captions der omdøbes) Der kan nu faktureres til flere debitorer fra samme projektet. Projektet kan arkiveres. Projektarkivet er specielt anvendeligt, når der skal dannes læringspunkter i forbindelse med økonomisk projektstyring. Ejendomsistandsættelsesprojekter, eller timearbejde for klienter m.v. er eksempelvis et sted hvor projektmodulet finder god anvendelse. Arkivering af et anker-budget giver rigtig god mening, med noget power-BI på toppen.

Microsoft Fabrics: Det er rigtig, rigtig spændende hvad der er på vej her. Det en ny åben data platform der skal simplificere datawarehouse arbejde i forbindelse med Business Central. Man kan allerede opsætte en installation i dag. Du kan evt. læse en guide om, hvordan du kan sætte det op på din egen Dynamics 365 platform. Det er selvsagt beregnet til at håndtere store datamængder. Den nuværende out-of-the-box integration arbejder ikke med delta-ændringer i databasen, men det er på vej. Der eksisterer en open sourceapplikation "bc2adls", der kan hjælpe her. Business Central er på vej i Enterpriseklassen med sin skarpe markedsledende finansdel kombineret med data warehouse ud af æsken. Den officielle connector skal lige helt på pads til de helt store setups! Datawarehousing er jo ikke ukendt i dag, men Fabrics gør dette arbejde meget mere simpelt med automatiserede opgradering af diverse connectorer. I Fabrics kommer man til at tage stilling til om man vil bruge et "Lakehouse" til ustrukturerede data, eller et datawarehouse til strukturerede data. Vælges sidste får vi vores gamle SQL statements tilbage, og får powerpivot med automatisk opdatering af metadata på toppen. Der er store perspektiver i denne nyhed.

Co-Pilot: Co-pilot bliver stadig tættere integreret i Business Central som i Microsoft 365 produkterne. Det er let at integrere Co-Pilot i Business Central kodemæssigt og dermed også Dynamics Property. Licensmæssigt er co-pilot også blevet tilgængelig.  Det blev dog også klart at der stadig er et stykke vej at gå før generativ AI vha. eksempelvis Co-pilot giver rigtig værdi i Business Central. Der er dog store gevinster der venter forude, når AI på sigt vil kunne effektivisere arbejdsgange i et omfang vi kun begynder at se i glimt i skrivende stund.

Miljø-administration: I forbindelse med Business Central version 2024 wave 1 bliver det muligt at forfine adgangen til Business Central miljøerne. Dvs. vi kan som "delegerede administratorer", nøjes med at have adgang til et sandkasse miljø. I visse miljøer hvor der kan være sensitive data, er det en fordel for alle parter. Det er naturligvis stadig nødvendigt med et aktualiseret sandkassemiljø, som kundens administrator så må producere med kort varsel i fald der skulle være problemer, hvor debugging er nødvendig.

Gentagelseskladder: Vi kan nu bogføre 0'værdier i gentagelseskladder fra version 2024 wave 1. :-)

Field-Service: Integrationen til Microsofts Field-service bliver styrket. Pt. er det faktureringsdelen, men BC serviceordre er på tapetet. Potentielt kunne Field-service anvendes af ejendomsservicepersonel og skabe et faktureringsgrundlag i Business Central.

Mixing af Essentials og udvidede licenser: Pt. er det ikke muligt at brugere på en BC installation kan have forskellige licenser. Det bliver muligt fremadrettet.

Lande: Business Central er nu tilgængelig i 150+ lande.

Kort om forfatteren

Per Damsgaard Nielsen: Partner and Consultant in Dynamics Property. MBA (University of Aarhus), Practical experience as CFO, property manager, consultant, team lead, product manager (project oriented production), project manager. Motto: "I would rather understand 80% of all the activities in the value chain than 800% of a single piece of activity in it!". Navision/NAV/BC since 1989.
Aarhus
Åbogade 15
DK-8200 Århus N.

CVR. 38 17 78 85
KONTAKT OS
Microsoft Partner