DP
May 27, 2024
5 min.

Microsoft Fabrics, Business Central og ejendomsadministration

Face of Per Damngaard
Linkedin Icon
Per D. Nielsen

Ejendomsplatforme har det med at fungere som datasiloer, her kommer Microsoft Fabrics ind og kan åbne data mellem forskellige miljøer, grundet de mange "connectorer" Fabrics tilbyder, kan data forenes i samme datakontekst. Den her artikel vil dog primært fokusere på potentialet i at skabe overblik inden for Business Central miljøer, når der skal skabes løsninger i enterprise klassen.

Perspektivet i artiklen er Software-As-a-Service altså Dynamics365 løsninger der afvikles på Microsofts Serverplatform.

Et Business Central miljø, kan officielt rumme maksimalt 300 regnskaber. Operationelt bør det næppe indeholde mere end 200 regnskaber. En konstruktion der eksempelvis rummer 1.000 regnskaber bør således indeholde 5-7 Business Central miljøer. Et regnskab fungerer i Business Central som en isoleret datacontainer. Dvs. 200 isolerede dataområder I et miljø kan der være "fælles" tabeller - altså tabeller der holder data på tværs af regnskaber. Men når der designes Business Central løsninger er den korrekte måde i videst mulig omfang at holde data inden for det enkelte regnskab. Udvirkes kode i et regnskab fra et andet, er fejlhåndteringen meget kompleks. Fælles tabeller plejer er ofte tabeller med oplysninger om brugerrettigheder mv., der definerer egenskaber på tværs af regnskaber.

Klassiske ejendomsadministrationsløsninger lægger juridiske enheder i en database og svagere definition af regnskabet, end en Dynamics 365 løsning. Regnskabet i den klassiske ejendomsløsning er ofte blot et ID sat på tabellerne. Det er her Dynamics Property's løsning til forretningsstyring kommer ind, men funktionaliteten er kun målrettet det enkelte Business Central miljø.

Hvad hvis der er brug for at skabe overblik mellem forskellige Business Central miljøer, og hvad hvis der skulle udvirkes handlinger på tværs af miljøer. Microsoft Fabrics adresserer det første punkt, hvilket vil sige at skabe dataoverblik mellem flere Business Central miljøer. I kombination med Dynamics Propertys forretningsstyring giver

Derr kan dog fint laves rapportering på tværs af miljøerne med PowerBI og miljøvariable til at skifte mellem regnskaberne. Øges antallet af miljøer og datamængden er der brug for andre værktøjer som eksempelvis et Datawarehouse. Det er her Microsoft Fabrics kommer ind i billedet.

Udføres der handlinger - eksempelvis posteringer - på tværs af miljøerne kan der være brug for at

Microsoft Fabrics er en åben dataplatform, der kan kan konsolidere data fra mange forskellige kilder ind i samme kontekst. Lidt forenklet kan man sige at sammenhængen enten er struktureret dvs. man laver dataaharehouse) , eller ogsp mere eller ustrukturerede (lakehouse) sammenhæng. Baggrunden har artiklen er at vi igennem længere tid har designet på en enterprise-artikeltur til ejendomsadministration. Da Business Central har en fantastisk finansdel, giver det store fordele fremfor at bygge en arkitektur på Finansels & Operations, der indholder en lang række elementer, der ganske enkelt er irrelevante for en ejendomsadministration, men alene komplicerer opgaven med at bygge et effektivt ejendomsadministrationssystem.

I en Business Central installation, kan der ligge omkring 300 regnskaber på et miljø, iflg. Microsoft. Lad os runde det ned til 200 ud fra et defensivt perspektiv.

Kort om forfatteren

Per Damsgaard Nielsen: Partner and Consultant in Dynamics Property. MBA (University of Aarhus), Practical experience as CFO, property manager, consultant, team lead, product manager (project oriented production), project manager. Motto: "I would rather understand 80% of all the activities in the value chain than 800% of a single piece of activity in it!". Navision/NAV/BC since 1989.
Aarhus
Åbogade 15
DK-8200 Århus N.

CVR. 38 17 78 85
KONTAKT OS
Microsoft Partner