Ejendom
March 3, 2022
Læsetid: 5 min.

Ny lejelov vedtaget den 1. marts

Face of Per Damngaard
Linkedin Icon
Per D. Nielsen

Baggrund for lovændringen

Den nye lejelov er et ”merge” af lejeloven og bolig reguleringsloven. Det blev vedtaget med et bredt forlig den 1. marts 2022 i folketinget og træder i kraft 1. juli 2022.

Det brede forlig skal sikkert ses i det perspektiv at balancen mellem udlejer og lejer ønskes bevaret.

Hos Dynamics Property skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi ville synes det fornuftigt at sikre udlejers retsstilling bedre. Som et eksempel synes vi, at reglerne om betalinger til et huslejenævn , når en lejer indbringer en sag for huslejenævnet, er i vort perspektiv urimelige.

 

Vigtige ændringer

Den nye lejelov implicerer ikke skelsættende ændringer, men paradigmer osv. skal udformes i overensstemmelse med den ændrede lovgivning.

Den nye rejelov virker umiddelbart mere tilgængelig, da ”LL” og ”BRL”-betegnelserne har en tendens til at flyde ind i mellem hinanden og til tider at modsige hinanden.

Nyheder i lejeloven:

  • Størrelsen af den forudbetalte leje begrænses, så den ikke kan overstige beløbet svarende til den leje, der skal betales fralejer opsiger lejeaftalen til lejeforholdet ophører. Efter gældende regler kan udlejer altid opkræve tre måneders husleje uanset opsigelsesvarslets længde.
  • Der etableres en sanktion for lejeren, der foretager fremleje og ikke inden seks uger fra fremlejeforholdets ophør har foretaget endelig afregning og tilbagebetaling af overskydende depositum og forudbetalt leje. Lejeren sanktioneres tillige, hvis afregning ikke har fundet sted, når der foreligger endelig huslejenævnsafgørelse herom.
  • Udlejer indrømmes en opsigelses adgang over for lejere, der gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager.

Der er andre tilføjelser og præciser til lejeloven, men ovenstående er de vigtigste. Det vedtagne lovforslag kan tilgås her.

Paradigmesamlinger og take-off

For os i Dynamics Property skal vi nu målrette paradigmesamlingen (hvis udarbejdelse netop var under opstart mod den nye lejelov). Timingen er mægtig fin - når det nu endelig skal være - da vores interne proces var lige før sin opstart. Vi kommer til at holde fast i, at vores system til ejendomsadministration vil være tilgængelig på Microsoft AppSource på Dynamics 365 (D365) platformen foråret 2022. Det vil være første gang en ejendomsløsning med eget økonomistyringssystem er tilgængelig på D365. Vi har snuden i sporet og har fokus på test og en fornuftig onboarding process.

A9 lejekonkraten vil sikkert blive udfaset erstattet af en "Typeformular A. 10. udgave", men det er ikke meldt officielt ud endnu. Denne er imidlertid ikke tilgængelig pr. fra officiel side, og vil blive tilgængelig Dynamics Property på Business Central Online. Fokus vil imidlertid være på opkrævnings- & reguleringsprocessen friktionsfri kommunikation med Nets.

Kort om forfatteren

Per Damsgaard Nielsen: Partner and Consultant in Dynamics Property. MBA (University of Aarhus), Practical experience as CFO, property manager, consultant, team lead, product manager (project oriented production), project manager. Motto: "I would rather understand 80% of all the activities in the value chain than 800% of a single piece of activity in it!". Navision/NAV/BC since 1989.
Aarhus
Åbogade 15
DK-8200 Århus N.

CVR. 38 17 78 85
KONTAKT OS
Microsoft Partner