DP
May 27, 2024
10 min.

Opdatering den 20. april 2024

Face of Per Damngaard
Linkedin Icon
Per D. Nielsen

Denne opdatering giver mulighed for at danne reguleringsbilag til Omkostningsbestemt leje (OMK).

Generelle ændringer eller tilføjelser

 • Opdateret rettighedssæt med nye objekter for tidligere versioner.
 • Opdateret enkelte tekster (captions) på engelsk og dansk
 • Opdateret den maksimale længde af en værdi fra 100 til 200.

Ny funktionalitet - specielt omkring reguleringer

 • Ny reguleringsteknik: SET. Denne simple teknik kan bruges i reguleringstyper til blot at sætte beløbet for en ydelseslinje til et specificeret beløb uden en kalkulation. Teknikken vil have samme resultat som at regulere med "beløb pr. fordelingstallet" hvor fordelingstallet altid er 1.
 • Nye funktioner til at udlæse og indlæse reguleringstyper. Funktionerne kan bruges til f.eks. at tage en midlertidig backup af reguleringstyper og hjælpe med at opsætte kopier eller nye typer.
 • Ny funktion til at opgradere reguleringstyper med ændringer på reguleringsteknikken. Denne funktion vil formentlig kun bruges af brugere med særligt kendskab til reguleringsmulet. Funktionen bruges til at tilføje/slette mangelende variabler eller opsætning fra en reguleringsteknik på reguleringstyper.
 • Ny valgfri variabel, navngivet RESULT, indsat på reguleringsteknikken UNITBASED. Variablen vil indeholde resultatet af kalkulationen af reguleringsteknikken. Variablen er et valgfrit resultat, hvilket betyder at værdien ikke nødvendigvis skal bruges og eksisterende reguleringstyper vil fungere fint hvis den mangler.
 • Ny mulighed for at formatere data inden det kopieres til et felt på reguleringshovedet. Da formater ikke længere kan styres i Word layouts, kan denne funktion bruges hvor et særligt format af f.eks. en dato eller et tal skal vises. Dette virker kun hvor en variabel af en type (f.eks. dato eller tal) kopieres til et tekst-felt.
 • Nyt word-rapportlayout til Omkostningbestemt lejeforhøhelser. Rapportlayuout er lavet til standard rapporten for reguleringer. Layoutet findes i to versioner; et med og et uden beboerrepræsentation. For at bruge layoutet skal en reguleringstype med OMK opsættes hvorefter en reguleringsmetode skal oprettes til typen.
 • Rettet andre mindre småfejl hvor
  • forkerte feltværdier, så som beskrivelse, blev vist på reguleringsinputslinjer.
  • nogle felter på reguleringstypevariabler var editerbar på forkerte tidspunkter.
  • det ikke var muligt at nulstille værdien af hvilket felt der kopieres til på reguleringstypevariabler.

Internt eller andet:

 • Ny page til AutoIncrementation-tabellen. Den kan kun åbnes fra Ejendomsopsætningen. Siden er tiltænkt at skulle bruges ved opsætning af nye regnskaber eller nye kunder f.eks. til at nulstille numre der er trukket, eller opskrive nummeret efter opsætning er indlæst men inden kunden tage løsningen i brug.
 • En ny knap findes på kortet Ejendomsopsætning under Handlinger->Avanceret->Opret DPPM Opsætningskonfigurationspakke. Handlingen vil bygge en ny pakke hvori alle vores opsætningstabeller findes. Funktionaliteten vil kræve tilbageløb ved f.eks. nye tabeller, felter osv. Dette vil komme i efterfølgende versioner.

Læs om i vores faq, hvordan du får opdateringen

Kort om forfatteren

Per Damsgaard Nielsen: Partner and Consultant in Dynamics Property. MBA (University of Aarhus), Practical experience as CFO, property manager, consultant, team lead, product manager (project oriented production), project manager. Motto: "I would rather understand 80% of all the activities in the value chain than 800% of a single piece of activity in it!". Navision/NAV/BC since 1989.
Aarhus
Åbogade 15
DK-8200 Århus N.

CVR. 38 17 78 85
KONTAKT OS
Microsoft Partner