En animation af platformen som beskrevet i artiklen.

Dynamics 365 Platformen

Dynamics365 er Microsofts bud på fremtidens Cloud platform til forretningssoftware. "Dynamics365 Business Central Online" (forkortes i det efterfølgende til "BC") er Microsofts økonomistyringssystem på platformen til små og mellemstore virksomheder. BC er en totalt moderniseret version af det dansk udviklede Navision, men fås nu som en integreret del af Microsofts Software as a Service ("SaaS") platform som en del af platformen.

Dynamics Property, er en tillægsløsning til BC. Ejendomsadministration på Dynamics365 bliver derfor tilgængelig og attraktivt uanset antal af og type af lejemål.

"Software as a Service", betyder bl.a. at du undgår investeringer i hosting, får leveret en sikkerhedsmodel og at du altid er på seneste version af din software. Backups osv. håndteres af Microsoft. Mange af de kendte kompleksiteter bortfalder således.

Dynamics365 er en åben og inkluderende platform. Programmerne på den er skabt til at arbejde sammen.

Office365 er kontorapplikationsdelen på Dynamisc365.
Har du derfor allerede et Office365 abonnement kunne  "Dynamics Property" derfor være et oplagt valg, da det bygger videre på en platform du allerede har investeriet i.

Man hører ofte begrebet vi har en "Cloud First" strategi. Efter vores opfattelse er det kun i meget særlige tilfælde at en "OnPrem" installation giver mening.

Vi har valgt en tilgang der hedder "Cloud Only". og det betyder at man overgiver driften af platformen til Microsoft. Kunden modtager løbende og automatisk ny funktionalitet. Hostings problematikker forsvinder, da væsentlige valg allerede er foretaget af Microsoft. Sikkerhedsmodellen leveres med Dynamics365 platformen og backups foretages løbende af Microsoft.

Herved kører kunder på samme kodebase også af vores software får løbende ny funktionalitet og fejlrettelser tilført.

Grundet ovenstående tilbag er vores løsning Certificeret af Microsoft og tilgængelig via Microsoft AppSource.  

Vores vej til den "ægte" sky

Ønsker du at komme på SaaS?

Virksomheden bør forholde sig til de principelle fordele/ulemper med "on. prem" contra "SaaS".

Er en "SaaS" platform relevant, skal aktiviteter for at komme derhen afklares, fordele/ulemper konkretiseres og opgaver afdækkes.

Der bør i analyseprocessen stilles spørgsmålstegn ved evt. tidligere tilpasninger af den nuværende platform. Om muligt bør forretningsprocessen tilpasses systemet og ikke omvendt. Det er lettere sagt end gjort, da i visse tilfælde giver det mening at videreføre tilpasningen i en SaaS-sammenhæng.

Rigtig mange virksomheder mangler overblikket over hvilke tilpasninger, der er lavet i tidens løb. Ændringerne er mange gange historisk betingede og bør ikke ukritisk fragtes med over i "SaaS".  Processen bør starte med at skabe overblik over tilpasninger og at forholde sig kritisk til dem. Ofte ses en oprydningsproces at være en naturlig del af forløbet.

Et analyseforløb med os kan typisk se ud som følgende:

  • En indledende snak omkring virksomheden, udfordringer, processer/teknik i relation til forretningsstrategien.
  • En teknisk analyse af kode, identifikation af tilpasninger. Den foregår simpelthen med at vi kigger koden igennem og ser hvor den er tilpasset. Vi noterer punkterne op.
  • Detailsnak omkring kodetilpasninger og hvordan de relaterer sig til forretningsprocesserne.  Vi nævner tilpasningen fundet i koden og deltager sætter ord på forretningsprocessen og diskuterer relevansen af denne.
  • Der udfærdiges et dokument på baggrund af afstemningsmødet. Dokumentet indeholder: Økonomi, projektplan (kan der findes faser?) og hvor indsatsområderne ligger. En del af dette dokument er et bud på, hvor jeres organisation belastes.
  • Afstemningsmøde omkring videre proces - SaaS stadig oplagt med den nye viden? Vurdering af omkostninger contra fordele...

Vi kan forestå den tekniske migrationsproces inkl. oprydning, datamigration osv. Vi sikrer at du kommer i mål, inkl. assistance udarbejdelse af testdrejebog, afvikling af tests osv. Standby ved go "Life".

Aarhus
Åbogade 15
DK-8200 Århus N.

CVR. 38 17 78 85
KONTAKT OS
Microsoft Partner